Xem diem thi dai hoc 2008, điểm thi đại học 2008 2009, Nhắn tin xem điểm thi đại học và Cao đẳng 2008 - 2009, Nhắn tin SMS, Kết quả tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2008